ODKUP IN UPRAVLJANJE TERJATEV

Podjetje Inštitut ISI se ukvarja z upravljanjem terjatev, kar zajema unovčevanje oziroma odkup terjatev, poravnavo obveznosti do dobaviteljev in kompenzacije.

Poslovne Preiskave

Naš imperativ je pomagati našim strankam pri zbiranju dokazov in obveščevalnih podatkov na vsaki stopnji sodnega postopka.

Industrijska strokovnost

Medsektorske pridobljene izkušnje nam omogočajo hiter in učinkovit začetek dogovorjenega sodelovanja na različnih področjih industrije.

Izboljšanje produktivnosti

S pridobivanjem znanja iz preizkušenih izkušenj s številnimi strokovnimi in vodstvenimi vlogami v proizvodnih in storitvenih podjetjih presegamo merila uspešnosti in dobičkonosnosti industrije.